Rafał Jędrzejewski, Radca prawny

Specjalista w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień
publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy w organach administracji
państwowej. Zawodowo związany również z Urzędem Zamówień Publicznych.
Swoim klientom doradza w szerokim aspekcie przygotowywania i przeprowadzania
postępowań o udziale zamówień publicznych.

Zapewnia wsparcie i nadzoruje postępowania administracyjne w sprawach nałożenia kar
pieniężnych za naruszenia przepisów PZP.

Był zaangażowany w przygotowanie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych.
Autor wielu publikacji – między innymi z zakresu zamówień publicznych, koncesji i
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz w Okręgowej Izby Radców Prawnych.

rafal.jedrzejewski@kancelariaodj.pl