Andrzej Dziura, Radca Prawny Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektów korzystania ze środowiska, planowania przestrzennego oraz regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego. Pasję i zaangażowanie w prawo ochrony środowiska poparł wieloletnią pracą w organach administracji publicznej, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Swoim klientom w sposób kompleksowy doradza w sprawach z zakresu…

                  Jakub Troszyński, Radca Prawny Ekspert w dziedzinie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w szczególności kontraktów zawieranych zgodnie z wzorcem FIDIC. Doświadczenie zdobył w organach administracji publicznej, gdzie zajmował się przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Swoim klientom doradza w sprawach przygotowania i…

Rafał Jędrzejewski, Radca prawny Specjalista w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi Doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy w organach administracji państwowej. Zawodowo związany również z Urzędem Zamówień Publicznych. Swoim klientom doradza w szerokim aspekcie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udziale zamówień publicznych. Zapewnia wsparcie i nadzoruje postępowania administracyjne…

Piotr Otawski, Radca Prawny Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada bogata praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną, nabytą podczas wieloletniej pracy w organach administracji publicznej, w tym między innymi w  Ministerstwie Środowiska. Współtwórca dużego projektu kompleksowej reformy prawa, projektu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…