Agata Fitas – ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz funduszy Unii Europejskiej.

W latach 2009-2010 koordynatorka działań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwestii legislacyjnych dotyczących funkcjonowania PPP (w tym zamówień publicznych) w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych,  rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym Transport i zamówieniami publicznymi oraz kilkudziesięciu analiz prawnych dotyczących projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu  zamówień publicznych,
korekt finansowych i kwestii związanych z zamykaniem programów operacyjnych.

Przewodnicząca lub członek kilkudziesięciu komisji przetargowych (przeprowadziła m.in. pierwsze w Polsce postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym kryterium pozacenowe stanowiło 80% wartości zamówienia).