Andrzej Dziura, Radca Prawny

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektów
korzystania ze środowiska, planowania przestrzennego oraz regulacji
dotyczących procesu inwestycyjnego.

Pasję i zaangażowanie w prawo ochrony środowiska poparł wieloletnią
pracą w organach administracji publicznej, odpowiedzialnych za realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska.

Swoim klientom w sposób kompleksowy doradza w sprawach z zakresu
sposobów minimalizacji i poszukiwań rozwiązań potencjalnych problemów
środowiskowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego, gdzie obecnie pełni też rolę wykładowcy prawa
ochrony środowiska.
Wykłada również w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

andrzej.dziura@kancelariaodj.pl