Stanisław Wajda – dr nauk prawnych, uznany i wysoko notowany prawnik i ekspert w dziedzinie krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach pakietu klimatyczno-energetycznego, handlu emisjami, ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczania odpadów, odpowiedzialności ekologicznej, zanieczyszczonych gruntów.

Wielokrotnie wskazywany w rankingach „Rzeczpospolitej” za lidera w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Otrzymał również rekomendację (1 miejsce) w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych Chambers Europe za 2013 i 2014 rok w zestawieniu polskich kancelarii doradzających w prawie ochrony środowiska. W latach 1992-1999 był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odpowiedzialnym za dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywał także jako Of Counsel i partner w dużych międzynarodowych kancelariach kierując zespołami prawników odpowiedzialnych za doradztwo w szeroko rozumianych zagadnieniach prawa ochrony środowiska. Od 2016 Of Counsel w Kancelarii.