Izabela Wereśniak – Masari – radca prawny, legislator (ukończona aplikacja legislacyjna); specjalistka z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, finansów publicznych i finansowania ochrony zdrowia. Autorka komentarza do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Współautorka projektów aktów prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, w szczególności związanych z wdrażaniem prawa unijnego. Autorka wielu opinii prawnych z tego zakresu.
W latach 1999 -2000 zatrudniona w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie zajmowała się problematyką wywłaszczenia nieruchomości. Następnie od 2002 do 2006 r. była legislatorem w Departamencie Legislacyjno – Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zajmowała się prawem administracyjnym oraz prawem gospodarczym. W latach 2006 – 2008 zastępca dyrektora w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA. Od 2008 do 2016 r. dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska.