Jakub Troszyński, Radca Prawny

Ekspert w dziedzinie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
w szczególności kontraktów zawieranych zgodnie z wzorcem FIDIC.

Doświadczenie zdobył w organach administracji publicznej, gdzie zajmował się
przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.

Swoim klientom doradza w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
w tym przy opracowaniu i negocjowaniu kontraktów budowlanych, konstruowanych między
innymi według wzorca FIDIC.

Zajmuje się również tworzeniem i analizą umów obejmujących nadzór i zarządzanie nad
inwestycjami, projektowanie, utrzymanie infrastruktury, jak również umów zawieranych z
podwykonawcami. Pracował przy inwestycjach infrastrukturalnych, hydrotechnicznych,
sportowych i energetycznych.

Reprezentował Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.
Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

kuba.troszynski@kancelariaodj.pl