Aplikant radcowski II roku. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida. Obecnie aplikant radcowski II roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych. Pracował także na samodzielnym stanowisku prawnym w dużej spółce.

Zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz karnym.