Piotr Otawski, Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania
przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego.

Posiada bogata praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną,

nabytą podczas wieloletniej pracy w organach administracji publicznej,
w tym między innymi w  Ministerstwie Środowiska.

Współtwórca dużego projektu kompleksowej reformy prawa, projektu
Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na
środowisko.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza Poznaniu, ze stopniem doktorskim nauk prawa.
Obecnie wykłada prawo ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego.

piotr.otawski@kancelariaodj.pl