Nowa publikacja Piotra Otawskiego

 

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem wydawnictwa C.H. BECK ukazał się Komentarz do Ustawy o elektromobilności i  paliwach alternatywnych, którego współautorem jest jeden z Partnerów naszej Kancelarii – dr Piotr Otawski.

 

Ten praktyczny komentarz w przystępny sposób przeprowadzi przez proces wdrożenia  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z  22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz określenia warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenia obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i  obowiązków informacyjnych, a także stworzenia zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

 

Mimo swojego specjalistycznego charakteru publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców –  adwokatów i radców prawnych, szeroko rozumianych przedsiębiorców transportowych i  obsługujących ich prawników, jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających transport hybrydowy, doradców podatkowych,

a także dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych czy miłośników rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Szczegółowe informacje o publikacji znajdują się na stronie internetowej BECK.

 

Publikacja Piotra Otawskiego

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

 

Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia najnowszy dorobek orzecznictwa, literatury oraz praktyki jaki powstał od momentu jej uchwalenia w 2008 r. Komentarz zawiera zmiany, które weszły w życie 6.5.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 820).

Omówione zostały m.in.: zagadnienia dotyczące zakresu, definicji i zasad ogólnych ustawy, odmowy udostępniania informacji, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów, uprawnienia organizacji ekologicznych czy administracyjnych kar pieniężnych.

 

Komentarz jest pracą zbiorową zespołu autorów obejmującego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, praktykujących prawników, przedstawicieli środowiska akademickiego.

Publikacja Dominika Gajewskiego  

Nakładem wydawnictwa C.H. BECK ukazała się publikacja naszego prawnika: Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to opracowanie, które kompleksowo omawia przepisy określające zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przepisy statuujące instytucje finansowe w tej dziedzinie, to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ponadto komentarz wzbogacony jest o omówienie przepisów regulujących problematykę opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, co daje pełny obraz uregulowań prawno-finansowych w tym przedmiocie.